Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 8,00 EUR
skladom
naša cena 8,00 EUR
skladom
naša cena 4,40 EUR
skladom

TOVAR V AKCII

naša cena 9,00 EUR
skladom
naša cena 11,00 EUR
skladom
naša cena 4,50 EUR
skladom

KONTAKTY

Kydos s.r.o.
A.Hlinku 2625
022 01 Čadca
tel: +421 902 116 336
info(a)laradekor.sk

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

 1. Všeobecné ustanovenia
 • nákup v internetovom obchode www.laradekor.sk môžu uskutočňovať fyzické aj právnicke osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. (VOP)
 • zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP
 • predávajúci: Kydos s.r.o., A. Hlinku 2625, 022 01 Čadca, IČO: 36008699, IČ DPH: SK2020422866
 • orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI),
 • kupujúci: fyzická alebo právnicka osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

    2. Objednávanie tovaru

 • tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať e-mailom na adrese: info.laradekor@gmail.com)
 • po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o prijatí objednávky. Naši pracovníci môžu kedykoľvek kontaktovať kupujúceho dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácii
 • po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov podľa platných obchodných podmienok
 • kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov
 • Každá objednávka musí obsahovať:
  •  Meno kupujúce
  • poštovú adresu na dodanie tovaru
  • telefonické číslo alebo email
  • objednávací kód tovaru alebo presný nézov tovaru
  • počet kusov z každej položky tovaru
  • dátum vystavenia objednávky
  • spôsob úhrady za tovar
  • spôsob prepravy a prevzatia tovaru
 • Objednávka pre právnicke osoby musí obsahovať aj:
  •  IČO a DIČ (IČ DPH ak ste platca DPH) spoločnosti
  • kontaktnú osobu a telefón
  • fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

    3. Platobné podmienky a ceny

    Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • bankovým prevodom
 • na dobierku

Ak zákazník, pri platbe bankovým prevodom, neuhradí objednaný tovar do 3 dní od potvrdenia objednávky, zaniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Faktúrovaný bude tovar a prepravné náklady. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a predávajúci si vyhradzuje právu na zmenu cien tovaru.

Predávajúci garantuje cenu tovaru, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

    4. Doprava a dodacie podmienky

    - Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom.

    - tovar bude odoslaný kupujúcemu 2 až 7 dní od úhrady za tovar na bankový účet, prípadne od zaevidovania objednávky (v prípade platby na dobierku).

    - v prípade ak si kupujúci neprevezme od tovar od dopravcu, má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy. Predávajúcemu v dôsledku neprevzatia objednaného tovaru kupujúcim, vzniká nárok na úhradu poštovnných a prepravných nákladov v plnej výške.

 

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje tieto expedičné náklady:

Slovenskou poštou:

 • balík na poštu do 5kg - 3,30€
 • balík na adresu do 5kg - 4,70€

    5. Vrátenie tovaru

     - Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, za podmienok uvedených v § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy  písomne, elektronickou poštou na laradekor@laradekor.sk, alebo osobne na adrese predávajúceho. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom, nepoškodenom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený spolu s faktúrou. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník.  Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená do 14 dní od prevzatia vráteného tovaru na bankový účet.

V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje. 

   6. Reklamačný poriadok

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím zásielky na mieste skontrolovať, či je zásielka v poriadku a nepoškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý, zdeformovaný obal a iné), odporúčame zásielku neprebrať. V prípade, že tovar v balíku je poškodený následkom dopravy je potrebné spísať škodový zápis a bezodkladne nás kontaktovať. V prípade reklamácie pošle kupujúci tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, faktúru, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho. Pri zasaní tovaru dobierkou, nebude táto zásielka prijatá. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - iným typom výrobku, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka za nevsťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
 • znečistením tovaru alebo jeho časťí v dôsledku zanedbania údržby
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom, nárazom, vniknutím vody do elektrických časťí
 • pri poiužívaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • zásahom do ovaru neoprávnenou osobou
 • mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádaním, zámerným poškrabaním...V prípade neoprávanej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúce bez zbytočného odkladu, max. však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba tovaru predĺžuje o dobu trvania reklamácie. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, emailom a tovar odošle na vlastné náklady kupujúcemu.Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov:Váž. spotrebiteľ, ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojn, ako sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite emailom na adresu : info@laradekor.skA Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojní s ašim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorý je dostupn aj na webe príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.Zoznam subjekov alternatívneho riešenia sporov je na: www.mhsr.skSpotrebiteľ má práva výberu, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je : ars@soi.skSubjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť napr: ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje 20EUR.Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prosterdníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online: https://webgate.ec.europa.euSťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci na území EÚ na obdhodníka so sídlom v EÚ.Náklady spojené s alternatívnym riešením sporov nesie každá zo strán sporov samostatne bez možnosti ich náhrady.